KACÍŘ A ČARODĚJKA - PHILIPPA GREGORY

, ,
Pozdní středověk, mnozí lidé se bojí konce časů. V Evropě se mnohem častěji objevují podivné jevy a prý se může stát cokoliv. Rok 1453, v Itálii byl vybrán hoch jménem Luca Vero, aby tyto jevy vyšetřoval a pomáhal Řádu. V době, ve které žil, se stávaly prapodivné věci a lidé byli pověrčiví. Jeho smůlou však je, že to on je bude muset vyšetřit a rozhodnout, zda se někdo provinil.

Co když je ale věc tak zamotaná, že si ani Luca neví rady?
Co když Lucovi do cesty vstoupí dvě ženy?

Děj příběhu se odehrává v pozdním středověku v křesťanské Itálii. Sedmnáctiletého Luca Veru odvedli z jeho kláštera na výslech k inkvizitorovi, falešně ho obvinili z kacířství a následně jej přijali do Řádu temnot. Luca přísahal oddanost Pánu a Řádu, absolvoval několik měsíců školení a nyní se vydává na výpravu do kláštera Lucretili, aby tam vyšetřil šílenství a projevy zla.

Do kláštera přijíždí spolu s písařem Petrem a sluhou Freizem. Zde se setkává s novou paní opatství, která je dcera zesnulého pána z Lucretili a dle závěti musela odejít sem do opatství a stát se abatyší. Luca vede vyšetřování. Vyslýchá sestry, které v nocích chodí po chodbách, křičí a na rukou se jim objevují krvavé rány. Ze všeho je obviněna paní abatyše, nic ale není tak, jak se zdá a Luku a jeho společníky čeká ještě spousta záhad a dobrodružství.

Kniha je psaná o křesťanech, jejich světě, zvycích a tradicích. Setkáte se v ní i s kacíři, údajnými čarodějnicemi a vlkodlakem. Možná bude trochu překvapivé, že mezi všemi těmi zaškatulkovanými a uhlazenými křesťany, kteří složili slib cudnosti, se najdou i tací, kteří okusí vzplanutí touhy.
Příběh je vyprávěn plynně, rychle a nepostrádá důležité detaily. Nevadí, že zrovna nejste věřící. Pokud vám nepřekáží dívat se chvíli na svět očima někoho jiného, kdo věří v něco jiného. Pak s tím nebudete mít problém. Úkolem je vyšetřovat a učit se o jiných náboženstvích, odsuzovat hříšníky a trestat zlo. Lidé v tehdejší době byli pověrčiví a báli se možného konce časů, takže se pověry o vlkodlacích, šílenství nebo čarodějnictví objevovaly poměrně často.

Dcera zesnulého pána z Lucretili, Isolda, se dle otcovy poslední vůle musí stát novou abatyší v místním klášteře. Ač nedobrovolně, nucena uposlechnout otcova příkazu i po jeho skonu, odchází. Jako žena té doby nemá žádná práva. Její život řídí otec a později bratr. Teď v klášteře je zase vázána sliby, které byla přinucena složit. Společně s Isoldou odešla do kláštera i její osobní služebná Ishraq, kterou přivezl do Evropy ze Středního východu pan Lucretili a vychoval ji tak, aby se o Isoldu dokázala postarat. Isolda a Ishraq jsou si blízké, i přes rozdílnou víru a postavení, což muži jako Luca nebo písař Petr, jen stěží chápou. Bratr Petr pochází z chudé rodiny a skrze církev se vypracoval až na písaře. Podobnou cestu má za sebou i Luca, avšak on odhaluje četné podvody v církvi a stává se z něj vyšetřovatel, kterého čekají mnohá dobrodružství.

Z knihy jsem měla trochu obavy, přece jen historické romány obvykle nečtu, takže je pochopitelné, že jsem se bála, jak mi kniha sedne. Oříškem bylo také křesťanství. Ale i navzdory tomu, že jsem nevěřící, jsem si knihu užila a náboženství mi opravdu nepřekáželo. Další věcí, které se čtenář u historických románů asi obává, je styl mluvení té doby. Ale v tomto případě zcela zbytečně, protože se to čte velmi dobře. Věty na sebe krásně navazují a v textu se ani nevyskytuje moc slov, která se běžně nepoužívají.

Jediné, co mě na knize štvalo, byl systém rozdělávání dopisů s novým posláním teprve tehdy, až Luca a jeho společníci někam dorazí. Přijde mi ta myšlenka na tu dobu dost zvláštní, že by se bratr Petr tahal za všech okolností s paklem dopisů. I když na druhou stranu, bratr Petr je písař a má to v popisu práce.
Kniha má zajímavou obálku, která krásně sedne k příběhu a k době, ve které probíhá. Co mě ale překvapilo nejvíce, byla velikost písma a jeho hustota. Písmo je vetší než bych u historického románu čekala, a stejně tak i řádkování je větší, takže než se nadějete, jste v půli knihy.

Hodnocení obálky: 3/5
Hodnocení knihy: 3.5/5

Něco užitečného navíc...

Kacíř a čarodějka / Changeling
Řád temnot (1.díl) / Philippa Gregory / 272 stran / Fortuna Libri

Česká anotace: Píše se rok 1453 a vše nasvědčuje tomu, že se blíží konec světa
Klášterní novic Luca Vero je na rozkaz tajemného cizince uprostřed noci zburcován a odvlečen ze své cely. Cizinec jej nejprve obviní z kacířství, aby mu nahnal strach a pak jej vyšle na dlouhou cestu Evropou, kde má Luca, mimořádně nadaný mladík, hledat stopy Ďábla a vykonávat soud nad zběhlými křesťany.
Lukova první cesta vede do kláštera Lucretili, kde se setkává s mladičkou abatyší Isoldou, jež se právě ocitla v nesnázích: V klášteře je proti své vůli – poslal ji sem bratr, aby se mohl zmocnit jejího dědictví a navíc jeptišky začaly trpět podivnými vizemi, chodily ve spánku a na těle se jim objevily krvácející rány. Isolda je obviněna, že je očarovala temnou magií a má být upálena jako čarodějnice. Luca ale hledá pravého viníka…
Hrdinové tohoto příběhu čelí nejtemnějším hrůzám středověku – černé magii, vlkodlakovi i šílenství. Na cestě však nacházejí také pravdu, přátelství a dokonce lásku. (fortunalibri.cz)


Zdroje obrázků: # / # / #