TESSIA: ZROZENÍ ČARODĚJKY - TRUDI CANAVAN

, ,
Vesnice Mandryn, ležící v okrajovém panství patřící lordu Dakonovy. Má pouze jednoho léčitele a tím je otec Tessie, která je jednou z hlavních postav tohoto příběhu. Dívka, toužící  stát se léčitelkou už od dob, kdy asistovala u léčení svému otci. Její touha pomáhat a zachraňovat lidské životy je obrovská. Nic to ale nezmění na faktu, že je žena a Společenství léčitelů nedovolí, aby se žena stala léčitelkou. Její cestu k léčitelství také zkomplikuje nečekané objevení její magie, které jí převrátí život vzhůru nohama. Už nebude jen Tessia prostá dívka a dcera léčitele, nyní bude učednice Tessie.

Jak se Tessia popere s nově objevenou magií uvnitř sebe? 
Jaké následky bude mít načasování jejího objevu?

Ke knize jsem zprvu přistupovala s velkou nadějí, protože se obecně čtenářům líbila. Moje naděje malinko opadly, když jsem si ale všimla nápisu dole na obálce knihy, hlásající: „Dějiny Sachakanské války“ , protože na válečné knihy vážně nejsem a nejspíše nikdy nebudu. Přesto jsem byla příjemně překvapena zjištěním, že se v knize žádné sáhodlouhé válečné peripetie neobjevují, Je v ní krásně a hlavně čtivě popsáno, co se dělo s hlavními hrdiny během války, do které se dostali. A kdyby to někoho omrzelo, číst dlouho to rozhodně nebude, protože kniha neobsahuje jeden příběh, ale hned dva.

Jeden příběh vypráví o Tessii, prosté dívce, která je dcerou vesnického léčitele. Odjakživa pomáhá svému otci s léčením vesničanů a sní o tom, že jednoho dne bude lidem pomáhat stejně jako on. Bohužel jsou její plány narušeny, když shodou náhod objeví ona i místní lord její magické schopnosti a stává se tak učednicí. Poněkud nešťastná je ale doba, kdy magii objeví. Nejen, že za její objevení může nevhodné chování Sachakanského hosta lorda Dakona, ale o něco později, když se Tessie teprve učí s magií zacházet, se začne schylovat k boji mezi Kyralijí a Sachakou .Za vše může lordův bývalý host, který se chce mstít. Tak začíná Tessiino dobrodružství, které jí převrátí život vzhůru nohama daleko víc, než samotné zjištění, že je magicky předurčená.

Druhý příběh je o dívce, která se po mnoha letech znovu ocitla zpět u otce. Stassa prožila celé dospívání s matkou v Elyne . Teď ji čeká nový život a nová kultura - Sachakanská kultura - na kterou není zvyklá. O to tvrdší je otcovo oznámení, že ji hodlá co nejdříve provdat za nějakého cizího muže, kterého nikdy neviděla.

A tak máte možnost nahlédnout do obou zemí, jak do Kyralije, tak do Sachaky. V duchu si obě země porovnat a utvořit si svůj názor na věc. Celé vám to ještě usnadní střídání pohledů vyprávějícího, takže máte šanci nejen porovnat dvě země, ale i rozdílné názory a pohledy na příběh.

Jediné co mě mrzelo, byl méně rozepsaný konec . Mám na mysli  doslov, kde se dozvíte co se dělo s postavami později. Sice se v něm čtenář dozví to důležité, ale já jsem opravdu nečekala, že to autorka tolik zestruční. Hlavní i ty méně hlavní postavy jsem si totiž velice oblíbila a velmi mě zajímalo, jco se to s nimi bude  v budoucnosti. Velmi nerada jsem se s nimi loučila. Nezbývá mi ,než doufat, že se alespoň s některými setkám v dalších knihách z pera této nadané spisovatelky. I když je to velmi nepravděpodobné, vezmeme-li v úvahu fakt, že se Tessia: Zrození čarodějky odehrává stovky let před příchodem dívky jménem Sonea, které vystupuje v dalších knihách.

Jakmile jsem knihu odložila přečtenou a čekalo mě hodnocení, tak mi na mysl nepřišlo jiné hodnocení knihy než celých pět hvězdiček.. Příběh to byl bezesporu poutavý, čtivý a plný napětí, kdy jsem nemohla jinak než hltat stránku za stránkou. K mému štěstí se do knihy vkradla i romantická zápletka, takže ani o tu nebude čtenář ochuzen. Navíc celkový dojem dotváří ještě krásná obálka, která se k celému tématu knihy náramně hodí.

Hodnocení obálky: 5/5
Hodnocení knihy: 5/5

Něco užitečného navíc...


Tessia: Zrození čarodějky / The Magician's Apprentice
Trilogie o černém mágovi (0,5.díl) / Trudi Canavan / 480 stran / Zoner Press

Česká anotace: Dějiny sachakanské války.
Další román z pera bestsellerové spisovatelky Trudi Canavan, tentokrát o vzniku Společenství čarodějů a o dějinách sachakanské války, jež se odehrála stovky let před událostmi Trilogie o černém mágovi.
Tessia se touží stát léčitelkou a zachraňovat lidské životy, stejně jako to dělá její otec, vesnický léčitel v Mandrynu na jednom z okrajových panství Kyralie. Její velký sen se však rozplývá v jediném okamžiku. Při ošetřování pacienta v domě lorda Dakona, místního čaroděje, se jí pánův host, sachakanský mág Takado, pokusí násilně zmocnit. Tessia se brání a instinktivně při tom použije magii – ukazuje se, že je předurčená…
Stává se Dakonovou učednicí a stěhuje se do jeho přepychového domu, nosí překrásné šaty a k dispozici má početné služebnictvo. Nové poslání však s sebou nese také dlouhé hodiny studia a tvrdé sebekázně. Přináší jí velký díl zodpovědnosti, a jak se později ukáže, také bolesti. Takado se totiž hodlá za ponížení, které mu uštědřila, mstít. Události nezadržitelně směřují k válce mezi dvěma zeměmi – k magické válce, jež navždy změní životy všech zúčastněných.
Dobrodružný a poutavý příběh o sachakanské válce je plný nečekaných zvratů a událostí, o nichž kyralijské kroniky dosud mlčely nebo lhaly: Co se stalo se Zásobním kamenem, zdrojem nepředstavitelné ničivé síly, a kdo má na svědomí vznik pustin na sachakansko-kyralijské hranici? Jak ve skutečnosti vzniklo Společenství čarodějů? Především se však ukazuje, že nejtěžší nemusí být porazit nepřítele, ale vyhrát nad sebou samým. (zonerpress.cz)


Zdroje obrázků: # / # / #